Curriculum vitae

Ferenc Baglyas PhD

Extension viticulturist

Ferenc Baglyas PhD extension viticulturist

A magyar nyelv felsorolá sa a követ kező.

I graduated in 1989 as a certified horticultural engineer at the University of Horticulture in Budapest.

After that, I started working at the Faculty of Horticulture in Kecskemét, University of Horticulture and Food Industry, as an institute engineer. In addition to directing student internships, I also participated in the organization of the faculty’s foreign relations. In 1990, I travelled to the UK with the Bács-Kiskun County delegation, where I was the co-ordinator of the collaboration with MidKen College. I participated in the Cascade Management Development Program of MidKen College, UK in Kecskemét.

In 1992, I was awarded an 11-month scholarship by the U.S. Agency for International Development’s East Central European Scholarship Program. As part of this, I attended courses in viticulture and viticulture at UC Davis University in California, and from September, I was a student in an MBA course at Georgetown University in Washington. After my return, I worked as the head of the export department of Balatonboglár Winery for 3 years.

In 1996 I started working again at the Kecskemét College Faculty of the University of Horticulture and Food Industry, in the position of assistant professor. Between 1998 and 2002, I attended the Doctoral School of Landscape Architecture and Decision Support Systems at Szent István University, where I obtained a PhD degree in 2003. The title of my dissertation is “Primer study of wine consumer behavior”. After that, I was appointed an associate professor of college, and since 2014 I have been working as a college professor.

In 2013, I organized an e-learning course between the Faculty of Horticulture of my University and Cobleskill College in the USA. The subject of the joint Curriculum was wine marketing, grape and wine production. In 2014, I also personally visited the American College to review opportunities for future collaboration.

I also instruct winemaking at the John von Neumann University, I make wines from innovative wine grape varieties myself, and I am also the coordinator of the Viticultural and Winemaking Engineering course at the university.

I have an advanced language exam in English and an intermediate language exam in Russian. I use SPSS at the user level.


Magyar

Dr. Baglyas Ferenc szakmai önéletrajza

1989-ben szereztem meg az okleveles kertészmérnök diplomát a Kertészeti Egyetemen, Budapesten,

Ezt követően a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Karán kezdtem el dolgozni intézeti mérnökként. A szakmai gyakorlatok irányítása mellett részt vettem a kar külügyi kapcsolatainak szervezésében is. 1990-ben a Bács-Kiskun Megyei delegációval kiutaztam az Egyesült Királyságba, ahol a MidKen College főiskolával történő együttműködés koordinátora voltam. Kecskeméten részt vettem a MidKen College Cascade Management Development Programjában.

1992-ben elnyertem az USA Agency for International Development East Central European Scholarship Program 11 hónapos ösztöndíját. Ennek keretében Kaliforniában, a UC Davis Egyetemen hallgattam szőlészeti és borászati témájú kurzusokat, szeptembertől pedig hallgatója voltam a Washingtoni Georgetown Egyetem MBA képzésének. Hazatérésem után a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. export osztályvezetőjeként dolgoztam 3 éven keresztül.

1996-ban kezdtem el újból dolgozni a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Főiskolai Karán, adjunktusi beosztásban. 1998-2002 között járt a Szent István Egyetem Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori iskolájába, ahol 2003-ban szereztem PhD fokozatot. Disszertációm címe: „A borfogyasztói magatartás primer vizsgálata”. Ezt követően főiskolai docens lett, majd 2014. óta főiskolai tanárként dolgoztam.

2013-ban egy e-learning kurzust szerveztem egyetemünk és az amerikai Cobleskill Főiskola között. A közös Curriculum témája bormarketing valamint szőlő,- és bortermelés volt. 2014-ben személyesen is ellátogattam az amerikai főiskolára, hogy áttekintsük a jövő együttműködésének lehetőségeit. Innovatív szőlőfajtákból bort is készítek, továbbá a Neumann János Egyetem Szőlész-borász Szakmérnöki képzés szakfelelőse vagyok.

Angol nyelvből felsőfokú, orosz nyelvből pedig középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az SPSS programot felhasználói szinten használja.

共有:

You cannot copy all  content pictures, video, texts of this page